Spolupráce

  • Botanický ústav Akademie věd ČR
  • Botanicus, spol. s r.o.
  • Linea Nivnice, a. s.
  • Mediate, s. r. o.
  • Serafin Byliny s. r. o. 


  • Bylinné kapky s. r. o.
  • Diochi spol. s r. o.
  • Vydavatelství Rotag
  • Nakladatelství Modrý slon Africa '70 o.n.g. a další...